Kjøpsvilkår


1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.skytterlinken.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.skytterlinken.no er bare tilgjengelig på norsk. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

 

2. Definisjon av parter

Selger er: Skytterlinken AS (Org.nr. 988 721 719), Rambydalsvegen 505, 2040 KLØFTA, post@skytterlinken.no, telefon: 40 60 30 80 og blir i det følgende benevnt som vi eller oss.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

3. Gjennomføring av kjøp

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis den samsvarer med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Det er derfor viktig at du sjekker at du har oppgitt riktig e-post adresse i dine personalia. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller du kan kansellere bestillingen.

 

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi gjør spesielt oppmerksom om at det vil tillegges ekstra frakt på våpenskap, krutt, ammunisjon eller i tilfeller hvor vi er nødt å dele opp forsendelsen i flere kolli på grunn av høy vekt eller volum.

 

6. Fakturabetaling

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer. Det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger! Samtlige fakturaer er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.  Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

 

7. Delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Ved kjøp på 10 000,- og varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195,- og termingebyr 35,- per måned vil effektiv rente være 10,68%.

Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon. Allmenne vilkår finner du her. Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her.

 

8. Levering og forsinkelse

Vi tilstreber oss å ha alle varer på lager til en hver tid for omgående levering. I noen tilfeller kan leveranse bli forsinket på grunn av stor pågang eller fordi vi midlertidig er gått tomme. Vi vil i disse tilfeller ta kontakt innen rimelig tid å gi informasjon ny leveringstid. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake eller heve avtalen.

 

9. Undersøkelse av produktene

Vi har risikoen for produktene under transport og inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

10. Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen, eller deler av den, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig ved å sende oss e-post til post@skytterlinken.no.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den e-post adressen som kjøper har registrert i vårt CRM-system. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side i forbindelse med retursending av tingen. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger, velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter at varen er i samme stand og mengde)
 • Kreve erstatning
 • Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i urimelig lang tid blir avskåret fra å bruke varen har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
 • Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen. Dette kun dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
 • Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

11. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

12. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for alle varer og for enkelte tjenester. Unntak: Spesialordre utenfor vårt produktsortiment eller spesialvarer som målsydde skyteklær eller annen spesialproduksjon. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Du vil motta ”Angreskjema” som vedlegg på ordrebekreftelsen.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være levert til oss i samme mengde og stand som du mottok den og i uåpnet original forpakning. I de tilfeller hvor original forpakning er brutt og/eller varen har vært tatt i bruk vil angreretten fortsatt gjelde, men det vil bli beregnet en verdireduksjon tilsvarende 10% for brutt emballasje og 30% for normal bruk. I enkelte tilfeller av grov bruk påberoper selger seg å øke verdireduksjonen slik at den står i forhold til bruken. Det er derfor viktig at du som kunde behandler varen varsomt all den tid det kan være aktuelt å benytte seg av angreretten.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg begrenset oppad til 1500,-. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, evt fakturagebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 

13. Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at Skytterlinken håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportør, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken kan ikke slettes!

Kredittkortnummer og personnummer oppbevares ikke av Skytterlinken da dette går gjennom vår partner på betalingstjenester Svea Finans.

Vi sender ulike typer informasjon og tilbud til registrerte kunder i vår database registrert med e-post adresse. Du kan når som helst stoppe fremtidige utsendelser. I våre nyhetsbrev vil linken for avregistrering som regel være plassert nederst i e-posten. Eller så kan du ta kontakt med oss på kundeservice via e-post til post@skytterlinken.no.

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Skytterlinken AS, ved daglig leder, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Les vår personvernerklæring her

 

14. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert omkostninger, er betalt i sin helhet. Skytterlinken AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

 

15. Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Når leveringstid fra oss er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Skytterlinkens side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Skytterlinken ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

16. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Skytterlinken er ansvarlig for betaling av de ytelser Skytterlinken, eller Skytterlinkens samarbeidspartnere, leverer i henhold til nærværende vilkår.

 

17. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Skytterlinkens eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er gitt en eksplisitt tillatelse fra Skytterlinken AS.

 • loyalty PRISLØFTE
 • sentiment_very_satisfied FORNØYDE KUNDER
 • security SIKKER BETALING
 • local_shipping RASK LEVERING (2-4 DAGER)