Carbon Remover

Bore Tech
På lager info
kr 399,00
  • check Rask levering (2-4 dager)
  • check Sikker betaling
  • checkPrisløfte

Bore Techs C4 Carbon Remover™ er en banebrytende karbonfjerner som umiddelbart begynner å eliminere kraftig karbonforurensing uten sikkerhetsfare, skadelig giftighet og støtende lukt, som man ofte finner i konkurrerende rengjøringsmidler!

Bore Techs C4 Carbon Remover™ er 100%trygt for løpet, ammoniakkfri, luktfri, bionedbrytbart og brukervennlig!

Pusseveiledning

Inneholder: EU208 - Inneholder d-Limonen. Kan gi en allergisk reaksjon, 9% av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet. Forårsaker øyeirritasjon. Gir mild hudirritasjon.

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk. Benytt vermehansker/verneklær/øyeværn/ansiktvern. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/ ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Hold beholderen tett lukket.

Nødnummer/Giftinformasjonen: +47 22591300.

Leverandør/Ansvarlig: Skytterlinken AS, Olstadvegen 3, 2040 Kløfta, Norge, +47 40603080.

Produsent: Bore Tech Inc, 2404 Milford square Pike, Quakertown, PA 18951, United States, +1 267-347-4436.

Mer informasjon
MerkeBore Tech
Mer fra Bore Tech
  • loyalty PRISLØFTE
  • sentiment_very_satisfied FORNØYDE KUNDER
  • security SIKKER BETALING
  • local_shipping RASK LEVERING (2-4 DAGER)