Eliminator Bore Cleaner

Bore Tech
Forventes på lager snart info
kr 390,00
  • check Rask levering (2-4 dager)
  • check Sikker betaling
  • checkPrisløfte

Bore Tech Eliminator™ har tatt skyteindustrien med storm! Eliminator fjerner raskt forurensning av karbon og kobber utensikkerhetsfare, skadelig giftighet og støtende lukt, som man ofte finner i konkurrerende rengjøringsmidler! Kobbermantel indikeres med blåfarge.

Eliminator™er 100% trygt for løpet, ammoniakkfri, luktfri, bionedbrytbart og brukervennlig!

Pusselappholder i messing og/eller bronsebørste vil gi falsk blåfarge på lappen. For å unngå dette anbefaler vi Proof Pusselappholder og Nylonbørste.

 

Pusseveiledning

Mer informasjon
MerkeBore Tech

Inneholder: Etanol. 2-amino Irriterer huden. Gir avorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk. Benytt vermehansker/verneklær/øyeværn/ansiktvern. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/ ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Hold beholderen tett lukket.

Nødnummer/Giftinformasjonen: +47 22591300.

Leverandør/Ansvarlig: Skytterlinken AS, Olstadvegen 3, 2040 Kløfta, Norge, +47 40603080.

Produsent: Bore Tech Inc, 2404 Milford square Pike, Quakertown, PA 18951, United States, +1 267-347-4436.

 

Mer fra Bore Tech
  • loyalty PRISLØFTE
  • sentiment_very_satisfied FORNØYDE KUNDER
  • security SIKKER BETALING
  • local_shipping RASK LEVERING (2-4 DAGER)